Alfa kurss 2019


 

pieteikšanās anketa
Sūtīt uz epastu - draudze@agenskalns.org

Alfa kurss

Alfa kurss ir kurss, kas vienkāršā veidā un nepiespiestā atmosfērā iepazīstina ar kristietības pamatiem. Uz Alfa kursu ir aicināti visi, kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, kas meklē, kas vēlas iedziļināties vai pieaugt savā ticībā un aicinājumā.

Kurss ilgst 12 nedēļas, kuru laikā komandas vadībā kursa dalībnieki satiekas vienu reizi nedēļā – otrdienās, plkst.19:00 un vienā nedēļas nogalē, esot kopā ārpus Rīgas. Katrā tikšanās reizē tiek baudīta kopīga maltīte, notiek lekcija par attiecīgās reizes tematu un diskusijas mazajās grupās par dzirdēto, ietverot arī lūgšanas. Kursi notiek Āgenskalna baptistu baznīcas telpās, Mārupes ielā 14, Rīgā.

Vēsturiski Alfa kurss tika izveidots vairāk nekā pirms 40 gadiem Lielbritānijā. Lielāko konfesiju Baznīcas un kristīgās organizācijas visā pasaulē ir atklājušas sev Alfu par vienkāršu un efektīvu veidu, kā pasniegt Jēzus mācību.

 

 

1.    oktobrī             Alfa kursa ievada vakars

8. oktobrī                Kas ir Jēzus?

15. oktobrī              Kāpēc Jēzus mira? 

22. oktobrī              Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?                          

29. oktobrī              Kādēļ un kā man jālūdz? 

5. novembrī            Kādēļ un kā man būtu jālasa Bībele? 

12. novembrī          Kā Dievs mūs vada?

16. novembris.- 17. novembris Alfas nedēļas nogale – Bruknas muiža

                                 Kas ir Svētais Gars? -

                                 Ko dara Svētais Gars? -

                                 Kā es varu tapt Svētā Gara piepildīts? 

                                 Kā vislabāk varu izmantot atlikušo dzīvi?

19. novembrī          Kā es varu pretoties ļaunumam? 

26. novembrī          Kādēļ un kā mums būtu jāstāsta citiem? 

3. decembrī           Vai Dievs šodien dziedina? 

10. decembrī          Kam man Baznīca? 

17. decembrī           Alfa kursa svinīgās noslēguma vakariņas