Dievkalpojums tikai Facebook tiešraidē


Sakarā ar Covid-19 un Ministru Kabineta rīkojumu dievkalpojums notiks tikai draudzes facebook tiešraidē, bez dievkalpojuma apmeklētājiem baznīcā.

Nenotiks arī senioru Bībeles studijas, kafejnīca pēc svētdienas dievkalpojuma.

"Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"  Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Psalms 91, 2-5

Edgars M.