Darbinieki


Edgars Mažis

- Draudzes mācītājs

E-pasts: edgars.mazis@agenskalns.org

Telefona nr.: +371 29189730

Gunta Jukumsone -Jukumniece 

- Draudzes kancelejas vadītāja

- Slavas un pielūgsmes kalpošanas vadītāja

Kristīne Kanska

- Grāmatvede

Estere Roze

- Bērnu kalpošanas vadītāja

Māris Jukumsons Jukumnieks

- Skaņas un gaismas kalpošanas vadītājs

Artis Vastlāvis

- Diakonu, brāļu un mazo grupu kalpošanas vadītājs

 

Linda Sloka – Sieviešu kalpošanas “Ķēniņa meitu skola” vadītāja

Ēvalds Urtāns – jauniešu kalpošanas “FORTs” vadītājs

Gunvaldis Urtāns – pusaudžu kalpošanas “Waypoint” vadītājs

Andis Bīriņš, Krišs Pozemkovskis, Ieva Peterlevica, Dace Bīriņa-Freivalde – draudzes kora diriģenti

Inita Peina – Sadraudzības kafejnīcas vadītāja

Evija Ēce – Palīdzības kalpošanas vadītāja

 

DRAUDZES PADOME

Mārcis Rožkalns (padomes priekšsēdētājs),

Agris Alsiņš, Andis Ģigulis, Ausma Ēce, Ilze Kaspare, Ruta Lasmane, Vija Ozoliņa, Igors Rautmanis, Ritvars Tauriņš, Sandra Urtāne, Jānis Urtāns, Edgars Mažis