Darbinieki


Edgars Mažis

- Draudzes mācītājs

E-pasts: edgars.mazis@agenskalns.org

Telefona nr.: +371 29189730

Gunta Jukumsone -Jukumniece 

- Draudzes kancelejas vadītāja

- Slavas un pielūgsmes kalpošanas vadītāja

Kristīne Kanska

- Grāmatvede

Estere Roze

- Bērnu kalpošanas vadītāja

Māris Jukumsons Jukumnieks

- Skaņas un gaismas kalpošanas vadītājs

Artis Vastlāvis

- Diakonu, brāļu un mazo grupu kalpošanas vadītājs

 

Agnese Megne – Sieviešu kalpošanas “Ķēniņa meitu skola” vadītāja

Ēvalds Urtāns – jauniešu kalpošanas “FORTs” vadītājs

Gunvaldis Urtāns – pusaudžu kalpošanas “Waypoint” vadītājs

Andis Bīriņš, Krišs Pozemkovskis, Ieva Peterlevica – Draudzes kora diriģenti

Inita Peina – Sadraudzības kafejnīcas vadītāja

Evija Ēce – Palīdzības kalpošanas vadītāja

 

DRAUDZES VALDE

Mārcis Rožkalns, Māris Megnis, Sigurds Godiņš

 

DRAUDZES PADOME

Mārcis Rožkalns (padomes priekšsēdētājs),

Gatis Brediks, Olafs Brūvers, Ausma Ēce, Ilze Kaspare, Zaiga Lasmane, Māris Megnis, Igors Rautmanis, Ritvars Tauriņš, Sandra Urtāne, Jānis Urtāns, Edgars Mažis