Kalpošanas


Svētdienskola

Ik svētdienu baznīcas durvis ver vairāki desmiti svētdienskolēnu. Līdz svētdienskolas sākumam bērni aicināti iepazīties ar attiecīgās svētdienas nodarbības tēmu, izpildot uzdevumus vai krāsojot zīmējumus darba lapā, kas paņemama ieejas vestibilā. Mācību gada laikā notiek svētdienskolas nodarbības, tādēļ, kad bērni bijuši kopā ar draudzi dievkalpojuma ievada daļā, viņi tiek aicināti draudzes priekšā, lai draudze aizlūgtu par viņiem un skolotājiem. Un tad jau laiks doties uz svētdienskolas klasēm, kur bērni uzzina par Dieva darbiem un apsolījumiem pagātnē, tagadnē un arī nākotnē. Caur spēlēm, uzvedumiem un uzdevumiem mēģina saprast, ko tas viss nozīmē mums šodien, kā arī iepazīst viens otru, lai draugi būtu ne tikai skolā un pagalmā, bet arī baznīcā.

Svētdienskola notiek sešās vecuma grupās bērniem no 3 gadu vecuma līdz pat 6. klases skolniekiem. Svētdienskolai iespējams pievienoties visa mācību gaida laikā. Svētdienskolas darbu organizē un vada 13 skolotāju komanda.

 

“Ķēniņa meitu skola”

Āgenskalna baptistu draudzē ir unikālas sievietes – īsti Ķēniņa meistardarbi – radīti tikai vienā eksemplārā, bez neviena dublikāta! Mūsu draudzē ir īstas pērles, mums ir TĀDI resursi! Ķēniņa meitu skolā kopā mācāmies mīlēt Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles,  no visa sava prāta, un no visa sava spēka un savu tuvāko kā sevi pašu! Iespējams, kādai būs jāsāk tieši no tā otra gala – iemīlēt sevi… Mācāmies tā, lai mēs pašas un apkārtējie, kontaktējoties ar mums, varētu baudīt Svētā Gara augļus – mīlestību, mieru, prieku, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību un savaldību! Mēs tiekamies vienu reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā piektdienā.

 

Draudzes Koris

Jau 1879. gadā, pirms oficiāli tika dibināta mūsu Āgenskalna baptistu draudze, vietā, kur pulcējās kristieši, sāka darboties koris. Un tā ir joprojām – mainās dziedātāju un diriģentu paaudzes, bet nemainīga paliek ticība un vēlēšanās caur dziesmu to apliecināt, jo nemainīgs ir Dievs!

Draudzes koris nav profesionāls kolektīvs, un tikai retajam ir jebkāda muzikālā izglītība. Tomēr ar dziedāt prieku un nopietnu darbu ik nedēļu, mēs vēlamies veikt iespējamo vislabāko, lai būtu par svētību, kalpojot savā draudzē un arī ārpus tās.

Šobrīd esam vairāk nekā trīsdesmit. Un tas nav ne par daudz, ne par maz, jo tā vienkārši nav mērāma vienība. Vienmēr esam atvērti jauniem dziedātājiem – ikvienam, kurš sirdī saprot, ka dziedāšana draudzes korī ir viņa kalpošanas daļa un kalpošanas prieks. Ir brīnišķīgi, ja esi liels dziedātājs un ar pieredzi. Bet pat, ja nezini, vai Tev ir balss un vai vari to patstāvīgi noturēt, aicinām sacīt to diriģentiem. Šobrīd korī strādā arī vokālā pedagoģe Marlēna Burkovska, kura ar lielu prieku ir mums par palīgu un iedrošinātāju dziedāt.

Dievs ir brīnišķīgs! Mēs slavējam Viņu, mēs godinām. Mēs pielūdzam Viņu un stāstām citiem par Dieva mīlestību uz cilvēci – caur dziesmu!

Mēģinājumi: trešdienās plkst. 19:00 – 21:00, diriģenti – Krišs Pozemkovskis, Ieva Pozemkovska un Andis Bīriņš.

Pieteikšanās pie kora administratores Ineses Deksnes (29866177, e-pasts: inesedeksne@yahoo.com)

 

Slavas & pielūgsmes kalpošana

Slavēšanas kalpošanas mērķis – piedzīvot Dieva klātbūtni – gan slavējot Viņu draudzē, gan esot savā ikdienā, dzīvojot Viņa vadībā un pagodinot Viņu ar savu dzīvi.

Slavas & pielūgsmes kalpošana ir sazarota – tie ir vairāki slavēšanas vadītāji un pielūgsmes mūziķi, kas veido dažādus sastāvus un kalpo dažādās draudzes dzīves norisēs – mazajās grupās, Alfa kursā, izbraukumos, jauniešu pasākumos, dievkalpojumos.  
Īpaši ir Lūgšanu & pielūgsmes vakari mēneša priekšpēdējā piektdienā, kad iespējams apstāties no dzīves skrējiena un ieklausīties Svētā Gara balsī, kalpot cits citam ar iedrošinājumu un aizlūgšanām.

Slavēšanas kalpošanas dalībnieki tiekas mēģinājumos un kalpošanās, dodas kopīgos izbraukumos uz slavēšanas konferencēm, kā arī laiku pa laikam tiekas kopābūšanā, lai sajustu sevi kā daļu no šīs kalpošanas un augtu izpratnē par to, kas ir Dieva pielūgsme un kā veidot dziļākas attiecības ar Jēzu.


 

Waypoint

Speciāli vakari pusaudžiem ar aizraujošām aktivitātēm un mūsdienīgu pieeju Bībeles studijai.

Piedalīties var pilnīgi jebkurš džeks vai meitene, ieteicamais vecums no 12 līdz 16 gadiem 

Laiks:Katru sestdienu 17:00 - 19:45
Vieta: Mārupes 16, ‘kaktusā’
Kontakti:  +371 20240610
facebook.com/Waypointagenskalns