Ķēniņa meitu skola


Ķēniņa meitu skola notiek Mārupes ielā 14, kartra mēneša pēdējā piektdienā pluksten 19:00