Kristus ciešanu un augšāmcelšanās laiks


14.04. 11:00 Palmu svētdienas dievkalpojums – Edgars Mažis
Āgenskalna un Mateja draudzes apvienots koris
Koru koncerts – pēc dievkalpojuma

15.-17.04. 19:00 Klusās nedēļas dievkalpojumi Alfas zālē:
15.04. kapelāne Helēne Saleniece, Zanda Loceniece
16.04. priesteris Jānis Meļņikovs, Lība Ēce-Kalniņa
17.04 Artis Vastlāvis, koris


18.04. 19:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums – Krišs Pozemkovskis, Krišs Saulītis, Pielūgsmes grupa
19.04. 10:00 Lielās piektdienas dievkalpojums – bīskaps Andris Kravalis, koris

19.04. 19:00 Lielās piektdienas Lūgšanu vakars Torņa zālē

21.04. Kristus Augšāmcelšanās svētki

8:00 Agrais dievkalpojums ar kristībām un Sv.Vakarēdienu – Edgars Mažis, Vineta Urtāne, Pielūgsmes grupa

11:00 Lieldienu dievkalpojums – Edgars Mažis, koris, Lība Ēce-Kalniņa, Pielūgsmes grupa

 

20.04. 19:00 Jauniešu orķestra “Sforzando” un kamerkora “Quire Rigensis” koncerts, programmā Pergolezi, Glāsa un Tavenera skaņdarbi

Aijas Ēces izstāde “GODĪBA”
14.-21. aprīlis, Mārupes 14, Pandusa 2. stāvā