laulātiem pāriem Āgenskalna draudzē


Pēc Lieldienām jau 8. kurss laulātiem pāriem Āgenskalna draudzē

 

Kurss notiek pieredzējušu pāru vadībā. Sākums plkst.19.00 ar vakariņām. Tad seko divu stundu lekcija un vingrinājumi. Katrs pāris sēž pie atsevišķa galdiņa, un vingrinājumi tiek pildīti individuāli un pārrunāti kopā. Kurss izveidots Anglijā. Kursa mērķis – stiprināt laulību. Pāri tiek aicināti meklēt iespējas atstāt bērnus auklītēm, jo kursa laikā bērnu pieskatīšana nav nodrošināta. Tam ir savs iemesls, jo kursa organizētāji vēlas, lai pāris patiešām veltītu laiku sev un neuztrauktos par to, vai blakus telpā esošie pieskatītāji tiek galā ar saviem pienākumiem. Kurss paredzēts jebkuram laulātam pārim neatkarīgi no reliģiskās piederības, bet ieteicams, ka pāris ir kopā vismaz 5 gadus. Kursa izmaksas ir saistītas ar ēšanas izdevumiem un studiju materiāliem, tāpēc katrs pāris ir aicināts materiāli atbalstīt šo kursu. Minimālais ziedojums ir Euro 7,- no pāra par nodarbību.

 

18.4. Stipra pamata likšana

25.4.  Komunikācijas māksla

2.5.    Konfliktu risināšana

9.5.    Piedošanas spēks

16.5.  Vecāki un vīra vai sievas radi

23.5.  Labs sekss

30.5.  Mīlestība darbos

6.6.    Noslēguma svinības