Draudze


Laipni lūgti Āgenskalna baptistu draudzes mājas lapā!

Mūsu draudze ir atvērta visiem cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Dievu un mūsu ticību un pārliecību.

DRAUDZES MISIJA – evaņģelizācija un māceklība
“Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja evaņģēlijs 28:19-20)

Āgenskalna draudzes pastāvēšanas iemesls un vīzija ir Jēzus Kristus mācekļu darināšana, kas:
•Mīl Dievu,
•Paklausa Dievam,
•Kalpo Dievam un
•Palīdz citiem kļūt par Jēzus Kristus mācekļiem.


Mēs aicinām jebkuru, neatkarīgi no vecuma un pieredzes, piedalīties mūsu dievkalpojumos un citos draudzes pasākumos!