Vēsture


Āgenskalna baptistu draudze dibināta 1879. gadā, bet oficiāli reģistrēta 1884. gadā. 1879. gadā Rīgas Sākuma baptistu draudzes locekļi, kas dzīvoja Pārdaugavā, sāka noturēt dievkalpojumus Āgenskalnā un nodibināja pastāvīgu kori, bet 1882. gadā – māsu pulciņu. 1884. gadā saka darboties svētdienas skola. 1888. gadā tika uzcelts pirmais draudzes dievnams – Tempļa ielā 2. 1916. gadā pēc arhitekta A. Vanaga projekta draudze uzcēla savu patreizējo dievnamu, kas atrodas Mārupes ielā 14.

Āgenskalna baptistu baznīca darbojās arī 2. Pasaules kara laikā un vēl pēc kara. Padomju vara baznīcas telpas draudzei atsavināja, lai ierīkotu tur TV studiju. 1961. gadā notika pēdējais dievkalpojums. 1965. gadā nojauca torni, pārbūvēja draudzes telpu, piebūvēja tai paralēlu piebūvi, likvidēja ieejas portālu.

No 1961. līdz 1991. gadam draudzei patvērumu deva Rīgas Mateja draudze un tā pulcējās otrpus Daugavas – Mateja baptistu draudzes dievnamā.

Āgenskalna baptistu baznīca bija pirmais no padomju varas atgūtais dievnams.

A. Ludviks ( draudzes mācītājs no 1987-1994) atceras, ka laikā, kad PSRS prezidentu Mihailu Gorbačovu apmeklējis amerikāņu kolēģis Ronalds Reigans, viņš nosūtījis par to vēstuli abiem prezidentiem. Viņi atsūtījuši atbildi, ka jautājums jānokārto - ar to A. Ludviks devies uz izpildkomiteju pie Alfrēda Rubika, un ēka atdota baznīcai. 1989. gadā draudze atguva savu dievnamu. Ēka bija pilnībā pārbūvēta TV studijas vajadzībām – zāles logi bija aizmūrēti, un tā bija pilna metāla konstrukcijām.

Uzsākās vērienīgs baznīcas atjaunošanas darbu posms, ko vadīja draudzes loceklis Rihards Rozis. Darbi tika veikti gan pašu spēkiem, gan ar māsu draudžu atbalstu.  Soli pa solim dievnams sāka atgūt savu šā brīža izskatu – tika uzbūvēts kristību baseins, balkons, izveidota dievnama altāra daļa, zāles viena pusē atvērti logi, restaurēta ēkas fasāde.

Esam pateicīgi Dievam, ka baznīcā joprojām ir telpas, kuras atjaunot, attīstoties draudzes nozarēm. Bet vēl svarīgāk – ka Āgenskalna draudze ir vieta, kur daudzi atrod Dievu, iepazīst jaunus ticības draugus un kur viņiem iesākas jauna un aizraujoša dzīve.

 

Mācītāji, kuri darbojušies Āgenskalna draudzē:

J. Rumbergs -  1879-1890

J. A. Freijs -       1890-1903 un 1917-1920

A. Korps -          1931-1944

V. Molčanovs – 1950-1968

P. Egle -             1968-1979

A.Pētersons - 1979-1985

A. Ludviks -        1987-1994

E. Mažis -           1995-…