Dievkalpojums

05. Apr., 2020 | Svētdiena 11:00

Vieta: draudzes facebook tiešraidē
Vārds: Edgars Mažis
Pielūgsme: Vineta Urtāne